BOBBY SOX “Takashi Nakaya Birthday Live”

18:30 open/19:30 start   adv¥2,500/door¥3,000  drink別¥500

Katsmi Tada (Vo),  Takashi Nakaya (g.), michiaki (b),  Grico (dr), Yatchi (g),  Guest 篠原信彦 (Key)