ZZK (ZokuZokuKazoku)

18:30 open/19:30 start  adv¥2,800/door¥3,300 drink別¥500

Teshii,  michiaki,  Grico  & guests : Yatchi,Junji Chiba