Dedicated to John Lennon ! ジョンレノン追悼ライヴ!

18:30 open/19:30 start  adv¥2,500/door¥3,000 drink別¥500

Tanaka Yatchi Yasuyuki, Michiaki Suzuki

Katsumi Tada, Keiko Walker, Yohei, 澄田 健

Junji Chiba, Grico Tomioka, Hikaru Kashiwabara, Mariko