ZokuZoku Kazoku (ZZK) オープン記念 2Days ライヴ

zokuzoku

ZZK are:
加部正義(g), michiaki(b), Teshii(g),富岡“Grico”義広(dr)
http://www.zzk.me.uk/